Međunarodni seminar
Poboljšanje kvalitete
maslinovog ulja
Kontakt
Contact
International Course
on Olive Oil
Quality Improvement

Naslovna stranica
Organizacija
Organiz. i znanstveni odbor

Program rada
Mjesto događanja

Tajništvo seminara


Homepage
Organization
Committees

Program
Venue

Course Secretary

 

 

ooqi-info@krs.hr