Međunarodni seminar
Poboljšanje kvalitete
maslinovog ulja
Organizacijski i znanstveni odbor
International Course
on Olive Oil
Quality Improvement

Naslovna stranica
Organizacija
Organiz. i znanstveni odbor

Program rada
Mjesto događanja

Tajništvo seminaraOrganizacijski odbor:
 • S. Perica, predsjednik
 • M. Rapou
 • I. Kovačević
 • Ž. Gudelj-Velaga
Znanstveni odbor:
 • M. Gugić, predsjednik
 • D. Štrucelj
 • Đ. Benčić
 • I. Klarić
 • O. Koprivnjak
 • Đ. Peršurić
 • S. Divjak
 • P. Bakarić
 • B. Škarica
 • J. Niskota
 • S. Štambuk
 • A. Touzani
 • T. Žimbrek
 • N. Žutić-Cimeša
 • F. Strikić