Međunarodni seminar
Poboljšanje kvalitete
maslinovog ulja
Program
International Course
on Olive Oil
Quality Improvement

Naslovna stranica
Organizacija
Organiz. i znanstveni odbor

Program rada
Mjesto događanja

Tajništvo seminaraNedjelja, 14. prosinca
18.00 Registracija
21.00 Koktel prijem dobrodošlice za sudionike
Ponedjeljak, 15. prosinca
08.00 Registracija
10.00 Otvaranje seminara - predstavnici državnih i lokalnih vlasti
10.30 Stanka za kavu
 
Sekcija 1 Maslinarstvo i proizvodnja maslinovog ulja
11.00 Maslinarstvo u svijetu - IOOC
11.30 Agronomski programi i trenutna situacija maslinarstva u Hrvatskoj - S. Perica, F. Strikić, J. Rošin
 
Sekcija 2 Agronomski i okolišni čimbenici koji utječu na kvalitetu maslinovog ulja
11.00 Strategije o maslinovom ulju u mediteranskim zemljama i euro-mediteranska suradnja - M. Marghi
13.00 Stanka za ručak
15.00 Utjecaj genetskih resursa na kvalitetu - I. Metzidakis
16.00 Okolišna interakcija biljke i tla/vode u maslinarstvu - R. D'Andria
  Učinci Standarda dobrih agronoskih primjena na produktivnost i kvalitetu u maslinarstvu
16.45 Navodnjavanje - R. D'Andria
17.30 Projektiranje novih maslinika i rezidba - A. Tombesi
18.30 Stanka za kavu
Utorak, 16. prosinca
 
Sekcija 3 Tehnologija prerade i kvaliteta maslinovog ulja
09.00 Utjecaj berbe, transporta i skladištenja maslina prije prerade na kvalitetu maslinovog ulja - I. Metzidakis, A. Tombesi
10.00 Fitosanitarna zaštita - T. Jardak
10.45

Opis primjenjenih tehnologija prerade maslina i kvaliteta maslinovog ulja
Današnja situacija, budući planovi u Hrvatskoj - M. Gugić, M. Žanetić

11.30 Tehnologija proizvodnje maslinovog ulja, nove metode proizvodnje i kvaliteta maslinovog ulja - L. Di Giovacchino
12.00 Stanka za kavu
12.15 Komparativna ispitivanja metoda proizvodnje maslinovog ulja - postignuti rezultati - L. Di Giovacchino
12.45 Skladištenje, pakiranje i etiketiranje maslinovog ulja - L. Di Giovacchino
13.15 Rasprava
14.00 Stanka za ručak
Srijeda, 17. prosinca
09.00 Mjerila kvalitete primjenjiva za maslinova ulja: fizikalno-kemijske i organoleptičke metode analiza - M. Lazaraki
10.30 Stanka za kavu
11.00 Metode IOOC-a za organoleptičku procjenu djevičanskog maslinovog ulja - praktični prikaz - M. Lazaraki
13.00 Stanka za ručak
15.00 Posjeta Institut za jadranske kulture i melioraciju krša
16.30 Posjeta "Antonio Trade"
17.20 Posjeta SMS-ovom laboratoriju
Četvrtak, 18. prosinca
 
Sekcija 4 Kvaliteta i marketing
09.00 Svjetsko tržište maslinovog ulja - IOOC
  Institucionalni okviri
09.30 Promjene u proizvodnom sektoru sa svrhom poboljšanja kvalitete - M. Villen
10.30 Stanka za kavu
11.00 Trenutno stanje na svjetskom tržištu stolnih maslina: institucionalni okviri, suvremeni trendovi i najčešći načini i stilovi - A. de Mora
12.00 Strategije raznolikosti i kvalitete
Različite poslovne strategije i
vrjednovanja kvalitete
Unapređenje kvalitete i certifikacija:
oznake izvornosti (porijekla) -
M. Parras Rosa
13.00 Stanka za ručak
15.00 Panel rasprava: Čimbenik kvalitete na tržištu maslinovog ulja. Perspektive i buduće tendencije - M. Parras Rosa, IOOC, S. Perica, M. Villen
  Sažetak i zaključci
  Dodjela diploma
Petak, 19. prosinca
 08.00 Tehnički posjet (maslinici i uljare)
Subota, 20. prosinca
  Slobodan dan
Nedjelja, 21. prosinca
  Odlazak sudionika seminara