Međunarodni seminar
Poboljšanje kvalitete
maslinovog ulja
Tajništvo seminara
International Course
on Olive Oil
Quality Improvement

Naslovna stranica
Organizacija
Organiz. i znanstveni odbor

Program rada
Mjesto događanja

Tajništvo seminara  • Mirella Žanetić, glavna tajnica
  • Helenka Aras
  • Jakša Rošin
  • Frane Strikić
  • Damir Mrkonjić
  • Gabriela Vuletin-Selak
  • Sinaj Bulimbašić
  • Sandra Petričević
  • Jelena Šimleša

Institut za jadranske kulture i melioraciju krša
Put Duilova 11; p.p. 288
21000 Split; Hrvatska,
tel:  +385 21 316-578
fax: +385 21 316-584
e-mail: ooqi-info@krs.hr