Međunarodni seminar
Poboljšanje kvalitete
maslinovog ulja
Fotografije sa seminara
Course photos
International Course
on Olive Oil
Quality Improvement

Naslovna stranica
Organizacija
Organiz. i znanstveni odbor

Program rada
Mjesto događanja

Tajništvo seminara


Homepage
Organization
Committees

Program
Venue

Course Secretary

 


Pripreme
Preparations

Registracija i koktel dobrodošlice
Registration and Welcome Cocktail

Pred početak
Before the opening

Otvaranje seminara
Welcoming address

Prvi dan predavanja
First day of lectures

Drugi dan predavanja
Second day of lectures

Prijem u Hrvatskom narodnom kazalištu
Reception in the Theatre

Treci dan predavanja
Third day of lectures

Posjete Institutu, Antonio-Tradeu i SMSu
Visits to the Institute, Antonio-Trade and SMS

Večera u dvorcu Vitturi
Dinner at the Vitturi Castle

Četvrti dan predavanja
Fourth day of lectures

Panel rasprava
Panel discussion

Dodjela diploma
Award of diplomas

Večera u Radmanovim mlinicama
Dinner at Radmanove mlinice

Tehnički posjet
Technical visit